Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Tööstuse tn 11

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 55 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:14400
Asukoht:Valgamaa
Aadress: Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Tööstuse tn 11
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:350 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:04.06.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):82301:008:1030
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 1974140 kantud kinnisasi, mis asub Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Tööstuse tn 11 (katastritunnus 82301:008:1030).

Tootmishoonega hoonestatud kinnistu pindalaga 14440 m2. Ehitisregistris andmed ehitusaja kohta puuduvad. Hoone on ehitatud 1970.-1980.-ndatel aastatel. Laiendus teostatud 2002.a. (2001-2002 (hoone laiendamine, rekonstrueerimine). 11.03.2015 väljastatud ehitusluba 1512239/00892 ehitise rekonstrueerimiseks. Kasutuslube Ehitisregistri andmetel väljastatud ei ole. Ehitisregistris on ehitise seisundiks märgitud ?kasutusel?.

Ehitusalune pind 3168 m2 (ehitusloa andmetel 3826 m2). Suletud netopind on 3244,4 m2 (Ehitisregistri andmed). Faktiliselt 4972,2 m2. Ehitisregistri andmed on aktualiseerimata. Erinevate ruumide kõrgusega liigendatud tootmishoone, millest osa on metallkonstruktsioonist (2002. a. laiendus).

Hoone on kasutatav tootmis- ja/või laohoonena. Sissepääsud hoonesse on edela-, kirde- ja kaguküljel, hoones on trepikojad. Teisele korrusele sissepääs tõstukiga ka loodeküljelt.

Põhikorrusel on (32 ruumi): üldruumid (vaheruum, eesruumid, koridorid, trepikojad, suitsuruumid), kontoriruumid, tootmisruumid (tsehhid), laoruumid, puhkeruumid, WC-d, abiruumid, fotostuudio, tehnoruumid (soojasõlm, niisutusseade). Teine korrus (20 ruumi): laoruumid, üldruumid (eesruum, koridor, trepikoda), kontoriruumid, arhiiv, tööliste ruumid (riietusruumid, WC-d), näidisteruumid, kilbiruum.

Tehnovõrgud: elekter (220/380 V, peakaitse 600 A), tsentraalne vesi (soe vesi lokaalne) ja kanalisatsioon, kaugküte, telefoniside. Keskküte kinnistul Tööstuse tn 13a asuva automatiseeritud küttekatla baasil (1,2 MW).

Kinnisasi on arestitud koos soojaõhupuhurite ja kaubaliftiga.

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 3 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 2 all on sisse kantud hüpoteek summas 9 000 000,00 krooni Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks;

kande 3 all on sisse kantud hüpoteek summas 300 000,00 eurot Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks.
Peale kinnistu enampakkumisel müümist kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse.

Kinnistul asuv põhihoone on terviklikult väljaüüritud tulu teenimise eesmärgil, lepingute kehtivus kuni 2020 lõppemiseni.

Alghind: 350 000 euro(t).

Omanik: SCANDINAVIAN FURNITURE OSAÜHING (registrikood: 11600499)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53138 ning tasuda tagatisraha 35 000 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.06.2020 11:00 oksjonil ID53138 osalemise eest. Kinnisvara: Tööstuse tn 11, Tõrva vald, Valga maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.06.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 04.06.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.06.2020 kell 12:00 ja lõpeb 11.06.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2020/1250
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Inge Undrits
Telefon: 7828125
E-post: inge.undrits@tartutaitur.ee
Teadaande number 1607379
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2020/1250
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1607376)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1607377)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1607382)