Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Tööstuse tn 13a

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 34 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Valgamaa
Aadress: Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Tööstuse tn 13a
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:55 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:04.06.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):82301:008:1020
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 1956240 kantud kinnisasi, mis asub Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn, Tööstuse tn 13a (katastritunnus 82301:008:1020).

Hoonestatud kinnistu pindalaga 6408 m2. Olemasolevad hooned kinnistul: katlamaja, Ehitisregistrisse kantud puistematerjalide ladu kinnistule ei ole püstitatud. Rajatised: veevarustus ja kanalisatsioon (Ehitisregistri kood 220850678).

Hoone tüüp: katlamaja, boilerijaam. Ehitusaasta 2006 (Ehitisregister), ehitatud 2004-2005.

Suletud netopind 622,8 m2 (Ehitisregistri andmed). Lihtsa tööstusliku lahendusega kõrge laohoone, sh katlaruum.

Hoone on kasutatav laohoone või katlamajana, kuna ehitise põhimahuks on saepuruhoidla. Sissepääsud hoonesse on kagu- ja edelaküljel. Ruumijaotuslikult on hoones saepuruhoidla ja katlaruum.

Tehnosüsteemid: külmaveevarustus ja kanalisatsioon on tsentraalsed. Elektrivarustus 220/380V, seotud naaberkinnistu elektrisüsteemiga, eraldi elektriliitumist ei ole tehtud. Automatiseeritud küttekatel (1,2 MW). Kinnistu soojatorustikud seotud naaberkinnistu tootmis- ja laohoonetega.

Kinnisasi on arestitud koos oluliste osade ja päraldistega, sh küttekatel (teisaldatavad seadmed, masinad, sisseseade).

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 1 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Kasutusõigus on tähtajatu ja üleantav, muus osas on kasutusõiguse ese ja sisu määratud kasutusõiguse seadmise aluseks oleva lepingu punktis kolm (3) ja lisas 1;

kande 4 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 1 all on sisse kantud hüpoteek summas 9 000 000,00 krooni Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks;

kande 2 all on sisse kantud hüpoteek summas 300 000,00 eurot Aktsiaselts DNB Pank (registrikood 11315936) kasuks.

Peale kinnistu enampakkumisel müümist kinnisasja koormavad keelumärge ja hüpoteegid kustutatakse.

Alghind: 55 000 euro(t).

Omanik: SCANDINAVIAN FURNITURE OSAÜHING (registrikood: 11600499)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53139 ning tasuda tagatisraha 5 500 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.06.2020 11:00 oksjonil ID53139 osalemise eest. Kinnisvara: Tööstuse tn 13a, Tõrva vald, Valga maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.06.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.05.2020 kell 10:00 ja lõpeb 04.06.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.06.2020 kell 12:00 ja lõpeb 11.06.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2020/1250
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Inge Undrits
Telefon: 7828125
E-post: inge.undrits@tartutaitur.ee
Teadaande number 1607382
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2020/1250
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1607376)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1607377)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1607379)