Valga maakond, Valga vald, Raavitsa küla, Laksi

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 141 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Valgamaa
Aadress:Valga maakond, Valga vald, Raavitsa küla, Laksi
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:35 700.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):28901:001:0010
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 284640 kantud kinnisasja, mis asub aadressil Valga maakond, Valga vald, Raavitsa küla, Laksi, katastritunnus 28901:001:0010, pindalaga 21,17 ha.

Kinnistu kõlvikuline koosseis: haritav maa 0,17 ha; looduslik rohumaa 11,90 ha; metsamaa 8,33 ha; õuemaa 0,57 ha; muu maa 0,2 ha.

Maatükil asub 1-korruseline 3-toaline elamu (Ehitisregistri kood 111030127), suletud netopind 62,8 m². Ehitamiseaeg ehitisregistri andmetes puudub, hindaja hinnangul 1920ndad. Hoone ruumilahendus: eeskoda, sahver, läbikäidav köök, 3 tuba (2-st toast tehtud 1 suurem töötuba, 2 tuba läbikäidavad). Eluruumide põrandad on valdavalt kaetud värvitud laudisega. Tubade seinad osaliselt tapetseeritud, osaliselt puhastatud palksein või puitsõrestik. Hoonel vanemad uksed ja aknad puitraamidel lihtklaasidega. Elamus puudub vesi ja kanalisatsiooniühendus, kaev maja kõrval (EHR kood 220489973, käsil kaevu uuendamine) ning kuivkäimla üle hoovi. Elamu katus eterniit-kattega. Hoone küttekolded (köögis soojamüüriga pliit ja toas plekk-ahi) on omaniku sõnul töökorras.

Peakaitsme suurus on 16A, 3-faasiline ühendus. Ehitisregistri andmetel hoonel kehtiv energiamärgis puudub. Lähim kool, kauplus ja lasteaed asuvad ca 10 km kaugusel.

Lisaks elamule asub krundil rahuldavas seisukorras puitkonstruktsioonist kuur-ait (EHR kood 111030156), suletud netopinnaga 120,2 m², mis on kasutusel sepikojana ja 2018. aasta sügisel viidi ruum tuleohutusnõuetega vastavusse. Samuti asub krundil puitkonstruktsioonist saun (EHR kood 111030157), mille suletud netopind 19,3 m². Küün-laut (EHR kood 111030128) on lammutatud, alles müüritis.

Juurdepääs kinnistule on avalikult kasutatavalt asfaltkattega Valga-Suurekõrtsi kõrvalmaanteelt nr 23119 ja kohaliku tähtsusega teelt.

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 1 all on sisse keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora Servicer OÜ (registrikood 12831019) ja kohtutäitur Elin Vilippus kasuks;

kande 2 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Rävala Laenud OÜ (registrikood 12629269) kasuks.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 2 all on sisse kantud hüpoteek summas 19 000,00 eurot Rävala Laenud OÜ (registrikood 12629269) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek on koormatud pandiga Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832) kasuks.

Peale kinnistu enampakkumisel müümist kustutakse käsutamise keelumärked ja hüpoteegikanne.

Alghind: 35 700 euro(t).

Omanik: Üllar Puidet (isikukood 36201095716)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48892 ning tasuda tagatisraha 3 570 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 11:00 oksjonil ID48892 osalemise eest. Kinnisvara: Laksi, Valga vald, Valga maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2018/4459
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Inge Undrits
Telefon: 7828125
E-post: inge.undrits@tartutaitur.ee
Teadaande number 1526446
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2018/4459
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1513270)