Valgamaa, Valga linn Kuperjanovi tn 1

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 375 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Valgamaa
Aadress:Valgamaa, Valga linn Kuperjanovi tn 1
Enampakkumised
Korraldaja:Taive Peedosaar
 
Alghind:14 535.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.10.2019 16:00
 
Katastritunnus(ed):85401:003:2970
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Taive Peedosaar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2343440 kantud kinnisai katastritunnusega 85401:003:2970, ärimaa 100%, Valgamaa, Valga linn Kuperjanovi tn 1, 1/3 kaasomandi osa, pindalaga 1966 m2; II jaos 1/3 kaasomandi osas kinnistusraamatusse sisse kantud OÜ Helemets PRO, 12814653; III jaos kinnisasja käsutamise keelumärge sissenõudja Eesti Vabariik MTA kaudu kasuks; IV jaos kanded puuduvad.\nKinnistul asub 2-e korruseline administratiivhoone ehitisregistri koodiga 111013865 ehituspinnaga 623m2, tänavalgustusrajatis ehitisregistrikoodiga 220704641.

Alghind: 14 535 euro(t). keelumärge kinnisasja eduka enampakkumise korral kustutatakse

Omanik: Helemets PRO OÜ (registrikood: 12814653)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48910 ning tasuda tagatisraha 1 453 eurot Taive Peedosaar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE021010010124019012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.10.2019 10:00 oksjonil ID48910 osalemise eest. Kinnisvara: J. Kuperjanovi tn 1, Valga vald, Valga maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.10.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
taive.peedosaar@taitur.just.ee
Menetluse nr: 119/2018/506
Kohtutäitur Taive Peedosaar
Jüri 43, 65610 Võru
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Taive Peedosaar
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande number 1526805
Seotud teadaanded:Menetlus 119/2018/506
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1459766)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1486504)