Väljametsa, Naistevälja küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 326 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Väljametsa, Naistevälja küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:30 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.08.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):78701:001:0460
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 541331 kantud kinnisasi, mis asub aadressil Väljametsa, Naistevälja küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus 78701:001:0460).

Kinnisasja pindala on 6,81 ha. Maatulundusmaa 100%. Maatüki kõlvikuline koosseis: metsamaa 6,81 ha.

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 1 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks ATC AS (registrikood 10850596) kasuks. 17.05.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 25.05.2018.

kande 2 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. 10.12.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.12.2018.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 2 all on sisse kantud hüpoteek summas 40 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 14.09.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.09.2017;

kande 3 all on sisse kantud kohtulik hüpoteek summas 17 029,00 eurot Nauvitsman OÜ (registrikood 11107899) kasuks. 5.03.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 12.03.2018.

Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärked ning hüpoteegikanded kustutatakse.

Alghind: 30 000 euro(t).

Omanik: CoinFlip OÜ (registrikood: 11988196)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47547 ning tasuda tagatisraha 3 000 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.08.2019 11:00 oksjonil ID47547 osalemise eest. Kinnisvara: Väljametsa, Tapa vald, Lääne-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.08.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.07.2019 kell 12:00 ja lõpeb 19.08.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 27.08.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2018/5076
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Ilona Säde
Telefon: 7828122
E-post: ilona.sade@tartutaitur.ee
Teadaande number 1500745
Seotud teadaanded: Menetlus 084/2018/5076
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1447730)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1467117)
Arhiivis
Vara arestimise teade (1439002)