Veski 9-29 VÕHMA

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 689 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tartumaa
Aadress:Veski 9-29 VÕHMA
Enampakkumised
Korraldaja:Virge Välb
 
Alghind:2 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.10.2019 17:00
 
Katastritunnus(ed): 91201:001:2080
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Virge Välb avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
INNAR KANDLA -le sünd, 18.12.1965 kuuluva korteriomandi nr.1017939 ,katastritunnus 91201:001:2080 , 2 toaline korteriomand asuk.Veski 9-29 VÕHMA

Alghind: 2 500 euro(t).

Omanik: INNAR KANDLA (isikukood 36512186033)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48882 ning tasuda tagatisraha 250 eurot Virge Välb, kohtutäitur arveldusarvele nr EE211010010124043017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 17:00 oksjonil ID48882 osalemise eest. Kinnisvara: Veski tn 9, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2019 kell 17:00 ja lõpeb 21.10.2019 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.10.2019 kell 09:00 ja lõpeb 18.11.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
kokkuleppel kohtutäituriga virge.valb@taitur.just.ee
Menetluse nr: 120/2008/1272
Kohtutäitur Virge Välb
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Virge Välb
Telefon: 3848725
E-post: Virge.Valb@taitur.just.ee
Teadaande number 1526223