Viljandi maakond, Kolga-Jaani vald, Järtsaare küla, Mõisalauda, Saluääre

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 1859 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Viljandi maakond, Kolga-Jaani vald, Järtsaare küla, Mõisalauda, Saluääre
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:25 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):32801:001:0155 32801:001:0157
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tervikvara alljärgnev vara:
1. Eero Uuemäele kuuluv ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3047639 (32801:001:0155) kantud Maatulundusmaa 65%, Tootmismaa 35%, Viljandi maakond, Viljandi vald, Järtsaare küla, Mõisalauda. Pindala 10 262 m2.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. 20.11.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.11.2015;
III jaos 2. järjekohal - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236), Eesti Vabariik (Riigi Tugiteenuste Keskus (registrikood 70007340)) kasuks. 30.01.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.02.2019;
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas kakskümmend kaheksa tuhat seitsesada kolmkümmend kuus krooni Eesti Vabariigi kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 21.02.2005 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 04.04.2005;
IV jaos 2. järjekohal hüpoteek summas 27 000,00 eurot OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 3183339. 8.05.2015 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 15.05.2015. Hüpoteek on koormatud pandiga FC Tagatisagent OÜ (registrikood 12806493) kasuks. 30.06.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.07.2015.
Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

2. Eero Uuemäele kuuluv ja Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3183339 (32801:001:0157) kantud Maatulundusmaa 100%, Viljandi maakond, Viljandi vald, Järtsaare küla, Saluääre. Pindala 3.16 ha.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Kasutusõiguse sisu vastavalt 15.08.2007 lepingu punktidele 4. - 8. ja lepingu lisaks olevale plaanile. Sisse kantud 23.08.2007. 17.09.2013 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 17.09.2013;
III jaos 2. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. 20.11.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.11.2015;
III jaos 3. järjekohal keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesi Vabariik kasuks. 18.12.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 29.12.2015;
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 50 873,00 krooni Eesti Vabariik kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 30.01.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 10.03.2006;
IV jaos 2. järjekohal hüpoteek summas 27 000,00 eurot OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 3047639. 8.05.2015 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 15.05.2015. Hüpoteek on koormatud pandiga FC Tagatisagent OÜ (registrikood 12806493) kasuks. 30.06.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 6.07.2015.
Enampakkumine toimub keelumärgete ja hüpoteekidega tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked ja hüpoteegid kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 25 000 euro(t). Tervikvarana kinnisasjad reg. nr. 3047639 ja 3183339

Omanik: Eero Uuemäe (isikukood 38106196037)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49122 ning tasuda tagatisraha 2 500 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2019 12:00 oksjonil ID49122 osalemise eest. Kinnisvara: Mõisalauda, Viljandi vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.10.2019 kell 18:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjadega tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasjade asukohas. Kinnisasjadega tutvumise- ja lisainfo maaklerilt: Eeri Sild, telefon 503 9953, e-post eeri.sild@pindi.ee
Menetluse nr: 022/2015/6782
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1529589
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2015/6782
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1486635)