Viljandi maakond, Mulgi vald, Univere küla, Kassepa tn 7

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 1280 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:14344
Asukoht:Viljandimaa
Aadress: Viljandi maakond, Mulgi vald, Univere küla, Kassepa tn 7
Enampakkumised
Korraldaja:Janek Pool
 
Alghind:39 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:30.10.2019 15:00
 
Katastritunnus(ed):60002:001:1340
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Janek Pool avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Omanikule Reikko Virit (38001076033) kuuluva kinnistu Arukse Töökoda reg osa nr 2392039, katastritunnusega 60002:001:1340 Tootmismaa 100%, Viljandi maakond, Mulgi vald, Univere küla, Kassepa tn 7, 14344 m2.
Kinnistusraamatu 3. jaos:
5. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 22.02.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.02.2017.
6. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Luminor Bank AS (registrikood 11315936), kohtutäitur Janek Pool (isikukood 36911116013) kasuks. 24.04.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.05.2018.
Kinnistusraamatu 4. jaos:
2. Hüpoteek summas 2 160 000,00 krooni Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 7.08.2007.
16.11.2017 kinnistamisavalduse alusel muudetud 5.12.2017.
Enampakkumise tulemi arvelt toimub hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamine ning kanded kuuluvad kustutamisele.

Alghind: 39 000 euro(t).

Omanik: Reikko Virit (isikukood 38001076033)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48923 ning tasuda tagatisraha 3 900 eurot Janek Pool, kohtutäitur arveldusarvele nr EE041010010124021013 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.10.2019 15:00 oksjonil ID48923 osalemise eest. Kinnisvara: Kassepa tn 7, Mulgi vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.10.2019 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 07.11.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub 25.10.2019 kl 13.00-15.00 vara asukohas. Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: menetlus@janekpool.eu
Menetluse nr: 171/2018/292
Kohtutäitur Janek Pool
Kaalu 1, 71012 Viljandi
Telefon: 4333045
E-post: menetlus@janekpool.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Janek Pool
Telefon: 4333045
E-post: menetlus@janekpool.eu
Teadaande number 1527048
Seotud teadaanded:Menetlus 171/2018/292
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1415065)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1433241)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1455852)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1483853)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1505396)