Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Punaküla, Pärna

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 103 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Punaküla, Pärna
Enampakkumised
Korraldaja:Aive Kolsar
 
Alghind:7 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.08.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):36001:004:0072
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Toomas Laane'le kuuluv 1/2 kaasomandi osa maatulundusmaast asukohaga, Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Punaküla, Pärna, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusraamatu registriossa nr 3643939.

I jaos katastritunnus 36001:004:0072, maatulundusmaa 100% (3.29 ha).
Katastriüksusel 36001:004:0072 asuvad ehitised: 1-kordne elamu (eluruumi pind 77,4 m2); saun-kuur (88.6 m2) ja laut-ait (58.1 m2).

II jaos kande nr 1.1 all omanikuna sisse kantud Toomas Laane (37503146019) 1/2 kaasomandist ja kande 1.2 all Toivo Laane (36901126049) 1/2 kaasomandist.

III jaos kande nr 1 all keelumärge Toomas Laane kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu (reg.kood 10695368) kasuks. Kande nr 3 all keelumärge Toivo Laane kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik, kohtutäitur Ivi Kalmet kasuks.

IV jaos kanded puuduvad.

Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge Toomas Laane'le kuuluvale mõttelisele osale kinnisasjast kustutatakse.

Alghind: 7 500 euro(t).

Omanik: TOOMAS LAANE (isikukood 37503146019)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47523 ning tasuda tagatisraha 750 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.08.2019 12:00 oksjonil ID47523 osalemise eest. Kinnisvara: Punaküla, Pärna, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.07.2019 kell 16:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 21.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2009/3022
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1500565