Viljandi maakond, Viljandi linn, Meeme tn 23

Täna vaadatud: 5 korda. Kokku vaadatatud 489 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:1764
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Viljandi maakond, Viljandi linn, Meeme tn 23
Enampakkumised
Korraldaja:Tael Sirje
 
Alghind:47 790.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.07.2020 10:30
 
Katastritunnus(ed):89709:001:0350
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Sirje Tael avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tõnu Märtik'kule (isikukood 36105230283) 1/2 kaasomandist kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa nr 1174539 kantud kinnistu katastriüksusel 89709:001:0350, aadressil Viljandi maakond, Viljandi linn, Meeme tn 23, kinnistu pindala kokku 1764,0 m2.

Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number 1174539
Katastritunnus 89709:001:0350
Sihtotstarve ja asukoht Elamumaa 100%, Viljandi maakond, Viljandi linn, Meeme tn 23.
Pindala 1764,0 m2

½ kaasomanik Tõnu Märtik (isikukood 36105230283)

Kinnistu: võlgnikule kuulub ½ kinnistu kaasomandist, kaasomanike vahel on sõlmitud 12.06.2006.a. notariaalne kasutuskord valdavalt elamu kasutamise ja valdamise osas. Tõnu Märtik kuuluva ½ kaasomandi ainukasutuses on II korruse eluruumid ja ühiskasutuses on põhikorruse ja teise korrusel põhiplaanil välja toodud ruumid.
Ainukasutuses on II korruse köök, kolm tuba, vannituba- WC, koridor (vt. plaan fotolt)
Eluruumides ja köögis on renoveerimine pooleli, vannituba ja WC on renoveeritud.
Küte: ahjuküte ja pliit, köögi ja elutoa vaheline soojamüür võib vajada remonti.
Ühiskasutuses on kõrvalhoone, kõrvalhoone ja maa osas notariaalset kasutuskorda ei ole.
Olemas liitumine elektriga ja Viljandi veevärgiga.

Kinnistu asub Viljandi kesklinna lähedal vaikses rohelises elamurajoonis, lähedal on kauplused ja koolid.

Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused ja märked, käsutusõiguse kitsendused ja hüpoteegid ½ Tõnu Märtik kaasomandi osal:
Kande number 2
Keelumärge Tõnu Märtik (isikukood 36105230283) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 19.09.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.09.2019. Kohtunikuabi Mare Tomingas
Hüpoteegid
Kande number 1
Hüpoteek summas 195 000,00 krooni Tõnu Märtik (isikukood 36105230283) kuuluvale mõttelisele osale aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 12.06.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 10.07.2006.Kohtunikuabi Sirje Jõela
Kande number 2
2 Hüpoteek summas 400 000,00 krooni Tõnu Märtik (isikukood 36105230283) kuuluvale mõttelisele osale aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 11.09.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 27.09.2006.Kohtunikuabi Sirje Jõela

Tõnu Märtikule kuuluva ½ kaasomandi enampakkumisel müümisel kustutatakse eelpool loetletud keelumärge ja hüpoteegid.

 

Alghind: 47 790 euro(t).

Omanik: 1/2 kaasomanik Tõnu Märtik (isikukood 36105230283)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53811 ning tasuda tagatisraha 4 779 eurot Sirje Tael arveldusarvele nr EE392200221053013438 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.07.2020 10:30 oksjonil ID53811 osalemise eest. Kinnisvara: Meeme tn 23, Viljandi linn, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.07.2020 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.06.2020 kell 10:30 ja lõpeb 15.07.2020 kell 10:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.07.2020 kell 10:30 ja lõpeb 23.07.2020 kell 10:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga 56503342, sirje@stael.ee Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole: Tartu mnt 16, IV korrus (Rävala tn poolt sissepääs, 10117 Tallinn), e-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.
Menetluse nr: 193/2019/701
Kohtutäitur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7401551
E-post: taitur@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
Telefon: 7401551
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1619431
Seotud teadaanded:Menetlus 193/2019/701
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1589798)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1603940)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1603935)