Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, Oksa-Keebi-1

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 1401 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:85.6
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, Oksa-Keebi-1
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:8 900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.08.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed): 62901:002:0940
 
Lisainfo & Finantseerimine
3-toaline korter, korter asub 1. korrusel.
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Milvi Lemetti-le kuuluv 3-toaline korteriomand asukohaga Oksa-Keebi-1, Mustivere küla, Viljandi vald.
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1569739 (katastritunnus 62901:002:0940) Elamumaa 100%, Viljandi maakond, Viljandi vald, Mustivere küla, Oksa-Keebi. Pindala 1.25 ha. 856/2285 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 1, mille üldpind on 85,60 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1569839, 1569939 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.
3-toaline korter, korter asub 1. korrusel.
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. 24.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 31.07.2017;
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 15 000,00 eurot OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 4689802. 28.08.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 15.09.2014. Hüpoteek on koormatud pandiga FC Tagatisagent OÜ (registrikood 12806493) kasuks. Pantija (OÜ Finora Capital) ja pandipidaja (FC Tagatisagent OÜ) vahel 29.12.2015.a sõlmitud lepingu punktist 2.2 tulenevate pandipidaja nõuete täitmise tagamiseks. 29.12.2015 avalduse, 29.12.2015 nõusoleku alusel sisse kantud 4.01.2016.
Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist!

Alghind: 8 900 euro(t).

Omanik: Milvi Lemetti (isikukood 45603096037)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47537 ning tasuda tagatisraha 890 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.08.2019 12:00 oksjonil ID47537 osalemise eest. Kinnisvara: Oksa-Keebi, Viljandi vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.07.2019 kell 18:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.08.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral või varaga tutvumise soovi korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.
Varaga tutvumine toimub eelregistreerimisega.
Menetluse nr: 022/2017/3527
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1500614
Seotud teadaanded: Menetlus 022/2017/3527
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1424019)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1441641)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1461773)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1481178)