Viljandimaa, Karksi vald, Karksi küla, Munatalu

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 2442 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Viljandimaa, Karksi vald, Karksi küla, Munatalu
Enampakkumised
Korraldaja:Jaanika Pajuste
 
Alghind:40 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.12.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed): 60001:004:0059 60001:004:0061
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Jaanika Pajuste avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
omanikule OÜ KAARES KINNISVARA (10083346) kuuluva kinnistu asukohaga Viljandimaa, Mulgi vald, Karksi küla, Munatalu, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Tartu linna kinnistusjaoskonna registriossa nr 3196739. Tegemist on hoonete kompleksiga. Katastritunnused: 60001:004:0059 ja 60001:004:0061.

Kinnistu koosseis: Tootmismaa 100%, Viljandimaa, Mulgi vald, Karksi küla, Munatalu ja Jäätmehoidla maa 100%, Viljandimaa, Mulgi vald, Karksi küla, Munatalu. Pindala: 8,81 ha, 6682 m2, kokku 9,4782 ha. Kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest. Detailplaneering puudub. Kinnistul asub 16 hoonet (katlamaja, katlamaja-garaaž, vana kontorihoone, kanalad (4) ja tibulad (3), adminhoone, sõnniku punkrid (2), kanade krematoorium, vana pumbamaja, uus pumbamaja.

Lepingud: Kehtiv elektrileping 3x 63A peakaitse, millega on võimalik avada tööstus- või tootmisliinid.

Kitsendused: Elektripaigaldise kaitsevööndid
Kitsendused ei mõjuta kinnistu turuväärtust kuna ei takista selle sihtotstarbelist kasutust

Kinnistu asukoht: Kinnistu asub Mulgi vallas Karksi külas, Viljandi kesklinnast ca 25 km kaugusel.

Kinnistusraamatu III jaos:

2)Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Haigekassa kasuks. 10.05.2011 kohtuotsuse alusel sisse kantud 31.08.2011. Kohtunikuabi Eha Mikk
3)Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Jaanika Pajuste (isikukood 46704192734), Eesti Vabariik (Eesti Haigekassa (registrikood 74000091)) kasuks. 23.11.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.11.2015. Kohtunikuabi Helle Roosvalt

NB! Kinnistu müüakse Eesti Haigekassa nõude katteks.
Pärast edukat müüki Haigekassa kasuks seatud keelumärge kustutatakse!

Kinnistusraamatu IV jaos kadeid ei ole.

TMS § 158
(1) Kinnisasja täitemenetluses müügi korral jäävad püsima sissenõudja nõude või selle
tagatiseks oleva õiguse järjekohast eespool ja samal järjekohal olevad
kinnistusraamatust nähtuvad õigused.
(2) Kui kinnisasi müüakse mitme erineval järjekohal oleva nõude täitmiseks,
lähtutakse õiguste püsimajäämisel eespool olevast nõudest.
(3) Nõudest järjekohas tagapool olevad õigused lõpevad pakkumise parimaks
tunnistamisega. Lõppenuks loetakse ka kinnistusraamatusse kantud, sissenõudjale
kuuluv õigus, millest tuleneva nõude rahuldamiseks sissenõue pöörati.
(4) Enampakkumisel ei lõpe servituudist tulenevad õigused, kui servituut oli seatud
seadusest tuleneva servituudi seadmise õiguse alusel.


Alghind: 40 500 euro(t).

Omanik: OÜ KAARES KINNISVARA (registrikood: 10083346)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49986 ning tasuda tagatisraha 4 050 eurot Jaanika Pajuste, kohtutäitur arveldusarvele nr EE871010010170835017 (SEB). Viitenumber: 264448330. Makseselgitus: „Tagatisraha 19.12.2019 12:00 oksjonil ID49986 osalemise eest. Kinnisvara: Munatalu, Mulgi vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.12.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 19.12.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 20.12.2019 kell 10:00 ja lõpeb 06.01.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda ja täiendava info soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: Jaanika.Pajuste@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 185/2015/1061
Kohtutäitur Jaanika Pajuste
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420487
E-post: Jaanika.Pajuste@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Jaanika Pajuste
Telefon: 7420487
E-post: Jaanika.Pajuste@taitur.just.ee
Teadaande number 1549977
Seotud teadaanded:Menetlus 185/2015/1061
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1549974)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1437715)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1437719)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1474887)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1474888)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1500572)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1500575)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1529127)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1529129)