Võru maakond, Rõuge vald, Püssä küla, Urmase

Täna vaadatud: 10 korda. Kokku vaadatatud 337 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Võrumaa
Aadress: Võru maakond, Rõuge vald, Püssä küla, Urmase
Enampakkumised
Korraldaja:Aive Kolsar
 
Alghind:13 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2019 10:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Urmas Hiielaan-le (sünd. 18.01.1973.a.) kuuluv kinnistu asukohaga Võru maakond, Rõuge vald, Püssä küla, Urmase (Tartu Maakohtu kinnistusosakond registriosa nr 2309541).

Kinnistu registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 69701:005:0166; sihtostarve ja asukoht: maatulundusmaa 100%, Võru maakond, Rõuge vald, Püssä küla, Urmase; pindala 18631 m2).

Kinnistu registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Urmas Hiielaan (isikukood 37301186510).

Registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Aive Kolsar (isikukood 47506036523), Jana Hiielaan (isikukood 47203206512) kasuks.

Registriosa IV jaos sisse kantud hüpoteek summas 600 000,00 krooni Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: kinnistu nr 53841.

Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse.

Registriosa IV jaos sisse kantud hüpoteek summas 600 000,00 krooni Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832, Tallinna linn) kasuks jääb peale õnnestunud enampakkumist kehtima (seisuga 01.11.2018 on hüpoteegiga tagatud nõuded kokku 12 185,97 eurot).

Alghind: 13 500 euro(t).

Omanik: URMAS HIIELAAN (isikukood 37301186510)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49022 ning tasuda tagatisraha 1 350 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2019 12:00 oksjonil ID49022 osalemise eest. Kinnisvara: Urmase, Rõuge vald, Võru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.10.2019 kell 16:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2018/1008
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1527418