Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla, Saare

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 370 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Võrumaa
Aadress:Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla, Saare
Enampakkumised
Korraldaja:Aive Kolsar
 
Alghind:12 900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):93401:006:0350
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Julia Klimenkova-le (sünd. 06.07.1974.a.) kuuluv hoonestatud kinnistu asukohaga Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla, Saare, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 115438.

Kinnistu registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 93401:006:0350; sihtostarve ja asukoht: Maatulundusmaa 100%, Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla, Saare; pindala 2,04 ha.

Kinnistu registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Julija Klimenkova (isikukood 47407060400).

Registriosa III jaos kande nr 2 all sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks TF Bank AB (registrikood SEJ_556158-1041) kasuks.

Registriosa IV jaos kande nr 2 all sisse kantud hüpoteek summas 12 000,00 eurot OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.Kande nr 4 all sisse kantud Hüpoteek summas 3 000,00 eurot OÜ Finora Capital (registrikood 12324050) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks ning peale õnnestunud enampakkumist kinnistu registriosa III jaos sisse kantud keelumärge ning IV jaos kande nr 2 ja 4 all sisse kantud hüpoteegid kustutatakse.

Alghind: 12 900 euro(t).

Omanik: JULIJA KLIMENKOVA (isikukood 47407060400)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48816 ning tasuda tagatisraha 1 290 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 12:00 oksjonil ID48816 osalemise eest. Kinnisvara: Saare, Setomaa vald, Võru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.09.2019 kell 16:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2018/1216
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1524757
Seotud teadaanded:Menetlus 170/2018/1216
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1451503)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1483320)