Võrumaakond, Võru linn, Tartu tn 3 // 5-8

Täna vaadatud: 6 korda. Kokku vaadatatud 320 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:49.5
Asukoht:Võrumaa
Aadress:Võrumaakond, Võru linn, Tartu tn 3 // 5-8
Enampakkumised
Korraldaja:Aive Kolsar
 
Alghind:10 125.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:11.02.2020 10:00
 
Katastritunnus(ed):91901:003:1030
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Marianne Nurm'ile kuuluv korteriomand asukohaga Võrumaakond, Võru linn, Tartu tn 3 // 5, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusraamatu registriossa nr 1902941.

I jaos katastritunnus 91901:003:1030, elamumaa 100%, 2561/33300 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 8, mille üldpind on 49.5 m2 ja mille tähistus plaanil on 8. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1902441, 1902541, 1902641, 1902741, 1902841, 1903041, 1903141, 1903241, 1903341, 1903441, 1903541, 1903641, 1903741 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 19.02.2003 asjaõiguslepinguga.

II jaos omanikuna sisse kantud Marianne Nurm (47209262770).

III jaos keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Võru Kinnisvara OÜ (reg.kood 10287913), kohtutäitur Aive Kolsar kasuks.

IV jaos hüpoteek summas 300000 EEK Swedbank AS kasuks.

Peale õnnestunud enampakkumist III jaos sisse kantud keelumärge ja IV jaos sisse kantud hüpoteek kustutatakse.

Alghind: 10 125 euro(t).

Omanik: MARIANNE NURM (isikukood 47209262770)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50936 ning tasuda tagatisraha 1 012 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.02.2020 12:00 oksjonil ID50936 osalemise eest. Kinnisvara: Tartu tn 5, Võru linn, Võru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.01.2020 kell 16:00 ja lõpeb 11.02.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 18.02.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2019/847
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1570542
Seotud teadaanded:Menetlus 170/2019/847
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1506369)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1551598)