Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 151 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Rannar Liitmaa
 
Alghind:400.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Ametlik Teadaanne

Pärnu
kohtutäitur Rannar Liitmaa müüb elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite
ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Valeri
Härg (sündinud 05.11.1958.a.) kuuluva
 ¼ suuruse osa 10.08.2008.a.
surnud
Eva-Mai Härg (sündinud 22.01.1940.a.) pärandvara ühisusest (s.h.
kõik pärandvara hulka kuuluvad õigused ja kohustused) alghinnaga 400 eurot.

 

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara
ühisuse koosseisu:
ühisomandisse kuuluv korteriomand aadressil Kauba tn 2-7, Võhma linnas,
Põhja-Sakala vallas, Viljandi maakonnas, registriosa nr
2599839.

Teise jakku on kantud kaaspärijad: ühisomanikud
Marina Härg (isikukood 
46806256022), Margus Härg (isikukood 37507066014), Ludmilla Edo
(isikukood 
46008096013), Valeri Härg
(isikukood 
35811054210).

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste
kohta ning pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril puudub.

 

PärS § 148 lg
2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja
kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara
jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest
vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.

 

Registreerimine enampakkumisele toimub ainult oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee  ning on avatud alates 27.01.2020.a. kl 17.00 kuni 18.02.2020.a.
kl 10.00
. Tagatisraha (5% alghinnast) tuleb tasuda enampakkumisele
registreerimisel
 kohtutäituri ametialasele a/a nr le EE951010010125958017
SEB Pank AS.
 Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele,
tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

 

Enampakkumine algab 18.02.2020 kl 11.00 Kohtutäiturite
ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas 
www.oksjonikeskus.ee ja lõpeb 25.02.2020 kl 11.00. Pikeneva
lõpu intervall on 2 minutit.

 

Enampakkumise samm 25 (kakskümmend viis) eurot.

 

Pakkumisi saab teha ainult
oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

 

Elektroonilise enampakkumise võitja peab ostuhinna
tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro.
Nimetatud ostuhinna ületamisel peab ostja kohe tasuma 10% ostuhinnast,
ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

 

Teadaanne avaldatakse TMS § 84 lg 2 ja 153
lg 2 alusel.

 

 

Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 442 4017; 5303 0464; koduleht:
varad.ee/rannarliitmaa.