MV reklaam OÜ osa

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 711 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:50.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.03.2019 12:00
 
Ametlik Teadaanne
Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnashttps://www.oksjonikeskus.ee vara:
MV Reklaam OÜ (äriregistri kood: 14425341) osa nimiväärtusega 2500.00 eurot, mis moodustab 100 % äriühingu osakapitalist.
Maksu- ja Tolliameti andmetel maksukohustuslasel MV Reklaam OÜ'l (äriregistri kood: 14425341) on 21.02.2019.a. seisuga maksuvõlg 450.42 eurot.
MV Reklaam OÜ on käibemaksukohustuslane alates 08.02.2018.a.
MV Reklaam OÜ on asutatud 08.02.2018.a. sissemakset tegemata.
Muud andmed ettevõtte varade ja kohustuste kohta puuduvad.

Alghind: 50 euro(t). 

Omanik: Mihkel Välb (isikukood 38606040345) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on:https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=44326 ning tasuda tagatisraha 5 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.03.2019 12:00 oksjonil ID44326 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.03.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.02.2019 kell 12:10 ja lõpeb 19.03.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.03.2019 kell 13:00 ja lõpeb 27.03.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral helistada kohtutäituri büroo töötaja Heldin Toomingas 56 694 883 või saata kiri heldin.toomingas@taituriabi.vilippus.ee.

Menetluse nr: 022/2018/6143
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Heldin Toomingas
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee