Andrei Pribõlnov'i pärandvara

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 58 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Hillar Villers
 
Alghind:200.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.08.2019 11:00
 
Ametlik Teadaanne

Andrei Pribõlnov (isikukood 36512082235) pärandvara pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Andrei Pribõlnov'i (Isikukood: 36512082235) pärandvara koosseisus olev liikmelisus (boks nr 28, Hooneosa pindala 20,8; Liikmemaksumäär 208/5574) Hooneühistus Malmi-2 (registrikood 80082153, aadress Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 82-49, 41536 ).
Enampakkumise võitja ei saa ostuhinda tasaarvestada oma nõuetega võlgniku vastu. Vara müüakse üleandmise hetke seisukorras (as is) ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.

Halduril puudub garaaži valdus ja selle seisukord on teadmata.


Alghind: 200 euro(t).

Omanik: Andrei Pribõlnov (isikukood 36512082235) ; surnud 15.12.2018

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47617 ning tasuda tagatisraha 20 eurot Andrei Pribõlnov arveldusarvele nr EE731010010312609014 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.08.2019 11:00 oksjonil ID47617 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.08.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 13.08.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 23.08.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Äriregistrisse on hooneühistu liikmena sisse kantud pärija. Juhul, kui vara enampakkumise akti alusel ei kanta äriregistrisse enampakkumise võitjat hooneühistu liikmena, siis sõlmivad asjaosalised täiendavalt notariaalselt tõestatud müügilepingu, mille sõlmimisega seotud kulud kannab enampakkumise võitja.
Menetluse nr: 2-19-7729
pankrotihaldur Hillar Villers
Sompa 3, 41533 Jõhvi
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1502518
Seotud teadaanded: Menetlus 2-19-7729
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1474909)
Pankroti väljakuulutamise teade (1492085)