Desiree Beauty OÜ

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 32 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Ly Müürsoo
 
Alghind:50.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.01.2021 16:00
 
Ametlik Teadaanne

Gigil Tamme (isikukood 47110210231) pankrotihaldur Ly Müürsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Gigil Tamme (ik 47110210231) pankrotihaldur Ly Müürsoo müüb kooskõlastatult pankrotitoimkonna otsusega Pankrotiseaduse § 136 ja Täitemenetluse seadustiku § 84 alusel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ avalikul elektroonilisel enampakkumisel Gigil Tamme'le kuuluva Desiree Beauty OÜ (reg.kood 11961754) osa nimiväärtusega 2556 eurot. Esmakande aeg 01.07.2010.a.. 2019.a. majandusaasta aruanne on esitamata, maksuvõlg on seisuga 08.01.2021.a. 20 606,62 eurot.

Enampakkumise alghind on 50 (viiskümmend) eurot.


Alghind: 50 euro(t).

Omanik: Gigil Tamme (isikukood 47110210231)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58421 ning tasuda tagatisraha 5 eurot Gigil Tamme arveldusarvele nr EE712200221003175135 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2021 17:00 oksjonil ID58421 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2021 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.01.2021 kell 20:00 ja lõpeb 18.01.2021 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.01.2021 kell 09:00 ja lõpeb 23.01.2021 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav informatsioon pankrotihaldur Ly Müürsoo'lt telefonil 648 1156 või 5097 383 või e-posti aadressil lyy.myyrsoo@mail.ee

Menetluse nr: 2-20-1728
pankrotihaldur Ly Müürsoo
Väike-Ameerika 8-203, 10129 Tallinn
Telefon: 6481156
E-post: lyy.myyrsoo@mail.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Ly Müürsoo
Telefon: 6481156
E-post: lyy.myyrsoo@mail.ee
Teadaande number 1701872
Seotud teadaanded:Menetlus 2-20-1728
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1623785)
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade (1628788)
Pankroti väljakuulutamise teade (1640634)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1648179)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1677727)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1691385)
Arhiivis
Pankroti väljakuulutamise teade (1640583)