Divitiae AS OÜ

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 26 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Kristo Teder
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.07.2019 12:00
 
Ametlik Teadaanne

Armas Rüütel (isikukood 37706164724) pankrotihaldur Kristo Teder avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Divitiae AS OÜ, registrikood 11709243, osalus 40 000 EEK

Osa omanik on Armas Rüütel, isikukood 37706164724.

Osalus suurus on 40 000 EEK, osakapitali suurus on 40 000 EEK.

Äriühing ei ole esitanud äriregistrile 2016, 2017, 2018 aastate majandusaasta aruandeid.
Kinnistustregistrist nähtub, et äriühingule kuulub kinnistu registriosa nr 3405550, katastri nr 29501:001:0386, transpordimaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Nahkjala küla, Peetrimäe tee, pindala 786 m2 ja katastri nr 299501:001:0389, transpordimaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Nahkjala küla, Raudteemaja tee, pindala 3114 m2

Alghind: 5 000 euro(t).

Omanik: Armas Rüütel (isikukood 37706164724)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47195 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Armas Rüütel arveldusarvele nr EE52200001103858815 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.07.2019 11:00 oksjonil ID47195 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.07.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.07.2019 kell 15:00 ja lõpeb 19.07.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.07.2019 kell 12:00 ja lõpeb 29.07.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub kokkuleppel halduriga. Varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid ei hüvitata. Haldur ei vastuta võõrandatud asja võimalike puuduste eest. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest.
Menetluse nr: 2-19-30
pankrotihaldur Kristo Teder
Tatari 25, 10116 Tallinn
Telefon: 6640620
E-post: kristo@mmab.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristo Teder
Telefon: 6640600
E-post: kristo.teder@mmab.ee
Teadaande number 1493690
Seotud teadaanded: Menetlus 2-19-30
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1424215)
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade (1427994)
Pankroti väljakuulutamise teade (1442737)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1478148)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1487176)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1493660)