Henn Pärnamets'le kuuluv 1/3 mõtteline osa Laine Pärnamets pärandvara ühisusest.

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 88 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:3 750.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.01.2021 10:30
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Henn Pärnamets'le kuuluv 1/3 mõtteline osa Laine Pärnamets (ik 43707116529, surnud 02.05.2020) pärandvara ühisusest.

Kohtutäiturile teadaolevalt ja Henn Pärnamets kinnitusel kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas :

1) kinnisasi registriosa numbriga 1983341 (Papli tee 1-19 Väimela alevik Võru vald Võru maakond; sihtotstarve 91801:005:0024: Elamumaa 100%).

Pärandaja oli perekonnaseisult lesk. Pärandaja abikaasa oli Hellar Pärnamets (ik 34008236523, kes suri 19.09.2008). Pärandvara hulgas ühisvara puudub.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 3 750 euro(t).

Omanik: Henn Pärnamets (isikukood 37805256519)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58304 ning tasuda tagatisraha 375 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2021 10:30 oksjonil ID58304 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2021 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.01.2021 kell 10:30 ja lõpeb 18.01.2021 kell 10:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.01.2021 kell 11:30 ja lõpeb 26.01.2021 kell 11:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 375 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks palume võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel 782 8110; e-post: info@tartutaitur.ee.
Menetluse nr: 084/2012/2840
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kirsi-Karoliine Järvis
Telefon: 7828110
E-post: kirsi.jarvis@tartutaitur.ee
Teadaande number 1698756
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2012/2840
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1680910)