Hooneühistu MOBIS (registrikood 80131124) liikmesus, liikmemaksumääraga 184/12335, millele vastab garaažiboks nr 42

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 55 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Urmas Tärno
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:20.02.2018 15:00
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Urmas Tärno avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Harjumaa kohtutäitur Urmas Tärno müüb avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas alljärgneva vallasvara: Dmitri Kotovitš'i (isikukood 38001310310) nimele äriregistris registreeritud Hooneühistu MOBIS (registrikood 80131124) liikmesus, liikmemaksumääraga 184/12335, millele vastab garaažiboks nr 42. Hooneosa pindala 18.4 m2. Hooneühistule kuuluva kinnisasja (garaaži) asukoht on Harju maakond, Maardu linn, Roobu tn 4b.
Võlgnikule Dmitri Kotovitš kuuluv liikmesus on koormatud kohtutäiturite poolt seatud keelumärgetega: täiteasi nr 052/2015/2114 kohtutäitur Urmas Tärno; täiteasi 027/2016/1198 kohtutäitur Risto Sepp; täiteasi 027/2016/1345 kohtutäitur Risto Sepp.
Keelumärked kustutatakse pärast edukat enampakkumist.


Alghind: 5 000 euro(t).

Omanik: Dmitri Kotovitš (isikukood 38001310310)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=36939 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Urmas Tärno, kohtutäitur arveldusarvele nr EE272200221016591803 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 20.02.2018 15:00 oksjonil ID36939 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.02.2018 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.01.2018 kell 10:00 ja lõpeb 20.02.2018 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.02.2018 kell 12:00 ja lõpeb 01.03.2018 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Info kohtutäitur Urmas Tärno büroos aadressil Kaupmehe 14-41 Tallinn, tel 683 5500, e-mail: urmas.tarno@taitur.just.ee.
Kohtutäitur Urmas Tärno
Kentmanni 21 / Liivalaia 27 / Kaupmehe 14, 10114 Tallinn
Telefon: 6835500
E-post: urmas.tarno@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Anneli Lipp
Telefon: 6835500
E-post: urmas.tarno@taitur.just.ee
Teadaande number 1250005