Kaido Pajumägi'le kuuluv mõtteline osa Elmur Pajumägi pärandvara ühisusest

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 62 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:3 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.04.2020 10:00
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Ivi Kalmet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnik Kristo Pajumägi'le kuuluv osa Elmur Pajumägi (surnud 18.10.2018, IK 36606076529) pärandvara ühisusest.

Pärandvara hulka kuuluvad kinnistud registriosa 4118439 ja registriosa 4108439, Audama, Pilistvere küla.


Alghind: 3 000 euro(t).

Omanik: Kristo Pajumägi (isikukood 39710066026)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52328 .

Enampakkumisele registreerimine algab 02.04.2020 kell 14:45 ja lõpeb 24.04.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.04.2020 kell 12:00 ja lõpeb 05.05.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info tel: 7721252
Menetluse nr: 047/2017/250
Kohtutäitur Ivi Kalmet
Piiri 4, 48304 Jõgeva
Telefon: 7721252
E-post: Ivi.Kalmet@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Kadri Kruus
Telefon: 7828122
E-post: kadri.kruus@tartutaitur.ee
Teadaande number 1595969