Kaubamärk Forrest

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 84 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Anne Tammer
 
Alghind:2 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.04.2021 12:00
 
Ametlik Teadaanne

Forrest OÜ (registrikood: 14535325) pankrotihaldur Anne Tammer avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kaubamärk Forrest (017937641), registreeritud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) 24.10.2019, kehtib kuni 31.07.2028. Ostja peab omal kulul tegema või korraldama kõik toimingud, mis on vajalikud teha seoses kaubamärgi Forrest võõrandamisega ja omandamisega.

Alghind: 2 000 euro(t).

Omanik: Forrest OÜ (registrikood: 14535325)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60545 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Forrest OÜ arveldusarvele nr EE117700771003178462 (AS LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.04.2021 12:00 oksjonil ID60545 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.04.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.04.2021 kell 20:00 ja lõpeb 23.04.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.04.2021 kell 19:00 ja lõpeb 03.05.2021 kell 09:00. Pikeneva lõpu intervall on 20 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info tel 50 43 679 või e-posti teel (haldur@tammer-tammer.ee)
Menetluse nr: 2-20-6409
pankrotihaldur Anne Tammer
5043679 46712284215 Kalevi 9, 51010 Tartu
Telefon: 5043679
E-post: anne@tammer-tammer.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Anne Tammer
Telefon: 5043679
E-post: haldur@tammer-tammer.ee
Teadaande number 1742859
Seotud teadaanded:Menetlus 2-20-6409
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha teade (1620575)
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade (1627737)
Pankroti väljakuulutamise teade (1643916)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1698624)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1728060)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1730395)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1730396)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1736218)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1736227)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1736233)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1742857)