KEN VAHER'ile kuuluv Heli Vaher pärandvara

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 189 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:6 750.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.01.2021 10:00
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
KEN VAHER'ile (ik 38701152711) kuuluv Heli Vaher?i (ik 45407052776, surnud 07.08.2019) pärandvara.Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara koosseisu muuhulgas kinnisasi registriosa numbriga 1278505 (Suur-Kuke tn 15a-5, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond). Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.

Alghind: 6 750 euro(t).

Omanik: Ken Vaher (isikukood 38701152711)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58161 ning tasuda tagatisraha 675 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.01.2021 09:00 oksjonil ID58161 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.01.2021 kell 09:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.12.2020 kell 10:00 ja lõpeb 19.01.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.01.2021 kell 10:00 ja lõpeb 27.01.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 675 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks palume võtta ühendust kohtutäituri bürooga: tel 782 8110; e-post: info@tartutaitur.ee.
Menetluse nr: 084/2020/1167
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Mari-Liis Uprus
Telefon: 7828115
E-post: mari-liis.uprus@tartutaitur.ee
Teadaande number 1695749
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2020/1167
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1659855)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1678048)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1679801)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1679813)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1679816)