Külmvitriin, sügavkülm, kohvimasin JURA,

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 283 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Pandipidajad
 
Alghind:50.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:12.04.2020 00:00
 
Lisainfo & Finantseerimine

1 külmvitriin (foto1) alghinnaga 50€ ,

2 vitriinkülmikut (fotod 2 ja 4) alghinnaga a 50 €,

sügavkülm (foto 8) alghinnaga 50€, 3 külmikut (fotod 3, 5 ja 7) alghinnaga a 50€ 

komplektne kohvimasin JURA  koos veefiltri  ja külmikuga (foto 6) alghinnaga 2000 €

Ametlik Teadaanne

OÜ Nofretete üürileandjana ja pandipidajana korraldab avaliku enamapakkumise realiseerimaks üürileandja pandiõigust TT Product OÜ vara suhtes: 1 külmvitriin (foto1) alghinnaga 50€ ,2 vitriinkülmikut (fotod 2 ja 4) alghinnaga a 50 €, sügavkülm (foto 8) alghinnaga 50€, 3 külmikut (fotod 3, 5 ja 7) alghinnaga a 50€ ja komplektne kohvimasin JURA koos veefiltri ja külmikuga (foto 6) alghinnaga 2000 €. Enampakkumisel olevate esemete ülevaatamise saab kokku leppida telefonil: +3725015328.


Pandipidaja ei vastuta vara puuduste eest, sh vara õiguslike ega füüsiliste puuduste eest, täpse koguse, nimetuste, erinevatele nõuetele (sh ohutusnõuetele) mittevastavuse eest, vara kasutusotstarbel kasutamise võimatuse eest, kolmandate isikute õiguste püsimise eest jms. Kui isik võtab enampakkumisest osa, loetakse, et ta kinnitab, et ta on kõnealuse vara igakülgselt ja põhjalikult üle vaadanud ning et ta on saanud täieliku ülevaate selle seisukorrast. Samuti kinnitab isik enampakkumisel osalemisega, et ta nõustub enampakkumise tingimustega ja on teadlik asjaolust, et pandipidaja on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud puuduste) eest, kinnitades samuti, et ta soovib tervikvara osta just sellisena nagu see on, just selliste omaduste ning võimalike kvaliteedipuudustega, loobudes õigusest nõuda mistahes müügihinna alandamist või kahju hüvitamist.


Avalik enampakkumine toimub kirjalike ostupakkumistena. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressile aivarkago@hot.ee hiljemalt 12.04.2020.


Ostupakkumises peavad sisalduma järgmised andmed:
- pakkuja nimi, isiku- või registrikoodi ja elu- või asukoha aadress;
- ostetav vara;
- ostetava vara eest pakutav ostuhind numbrite ja sõnadega;
- pakkuja kinnitust selle kohta, et ostab vara niisugusena, nagu see on, ning loobub kõigist võimalikest vastuväidetest ja nõuetest, mis võivad tuleneda vara võimalikest puudustest või mittevastavusest pakkuja ootustele;
- pakkuja kinnitust selle kohta, et ta nõustub käesolevas enampakkumisteates avaldatud tingimustega;
- pakkuja e-posti aadressi, millisele saata teateid seoses enampakkumisega.
Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud pakkuja, tingimusel et ta tasub ostuhinna õigeaegselt. Ostusumma tuleb tasuda Nofretete OÜ pangaarvele EE861010220036550019 SEB pangas kolme (3) tööpäeva jooksul arvates teate saamisest enampakkumise võitmise kohta. Ostuhinna tasumisega hilinemise korral on pandipidajal õigus pakkumine tagasi lükata ning müüa vara paremuselt järgmise pakkumise teinud pakkujale või kuulutada enampakkumine nurjunuks. Võrdsete pakkumiste korral eelistatakse varasemat pakkumist.
Pandipidaja edastatud e-kiri loetakse kättetoimetatuks hiljemalt teisel tööpäeval peale saatmist. Omandiõigus varale läheb pakkujale üle üksnes peale ostusumma kohast ning täies ulatuses tasumist.