Laprit OÜ

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 90 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Tiia Kalaus
 
Alghind:320.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.08.2020 11:00
 
Ametlik Teadaanne

Jaan Teesalu (isikukood 36609286525) pankrotihaldur Tiia Kalaus avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Laprit OÜ (registrikood 14434363) osa suurusega 2508 eurot. Osale seatud keelumärge kustutatakse eduka enampakkumise tagajärjel. Äriühing ei ole teadaolevalt aktiivselt tegutsev, majandusaasta aruandeid pole registrile esitatud, võlgnvus Maksu- ja Tolliametile puudub.

Alghind: 320 euro(t).

Omanik: Jaan Teesalu (isikukood 36609286525)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54905 ning tasuda tagatisraha 32 eurot Tiia Kalaus arveldusarvele nr EE901010011605673222 (SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.08.2020 11:00 oksjonil ID54905 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.08.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 14.08.2020 kell 11:00 ja lõpeb 18.08.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.08.2020 kell 11:00 ja lõpeb 25.08.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
andmed vara kohta äriregistrist.
Menetluse nr: 2-19-15239
pankrotihaldur Tiia Kalaus
Soola 3 51013 Tartu
Telefon: 7407662
E-post: tiia.kalaus@haldur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Tiia Kalaus
Telefon: 7407662
E-post: tiia.kalaus@civilex.ee
Teadaande number 1639113
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-15239
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1536310)
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade (1555678)
Pankroti väljakuulutamise teade (1569078)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1596469)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1614711)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1614717)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1614722)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1614737)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1614770)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1620409)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621948)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621951)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621953)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621955)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1629616)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1629619)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1629622)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1629624)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1639111)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1639114)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1639118)