Liikmelisus hooneühistus Horizont-Sillamäe

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 171 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Hillar Villers
 
Alghind:700.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:30.09.2019 11:00
 
Ametlik Teadaanne

Viktoriia Gutnik (isikukood 46910232215) pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Viktoriia Gutnik'ule (IK 46910232215) kuuluv liikmelisus nr 49 liikmemaksumääraga 221/198859 Hooneühistus Horizont-Sillamäe (registrikood 80033189) (garaažiboks aadressil Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Horisondi, 40231).
Enampakkumise võitja ei saa ostuhinda tasaarvestada oma nõuetega võlgniku vastu. Vara müüakse üleandmise hetke seisukorras (as is) ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.


Alghind: 700 euro(t).

Omanik: Viktoriia Gutnik (isikukood 46910232215)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48529 ning tasuda tagatisraha 70 eurot Viktoriia Gutnik arveldusarvele nr EE822200221021666532 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.09.2019 11:00 oksjonil ID48529 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.09.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2019 kell 11:00 ja lõpeb 30.09.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 09.10.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Võlgniku sõnade kohaselt on ta andnud liikmelisuse üle hooneühistule. Ühtegi
kirjalikku dokumenti selle kohta ei ole. Liikmelisuse võõrandamise tehingut
notariaalselt tõestatud vormis tehtud ei ole (Hooneühistuseadus § 8 lg 1 ja 2). Halduril puudub garaaži valdus ja selle seisukord on teadmata.
Täiendav informatsioon ja pankrotihalduriga varaga tutvumise aja kokku leppimine tel +3725082311 e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee.
Menetluse nr: 2-18-16400
pankrotihaldur Hillar Villers
Sompa 3, 41533 Jõhvi
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1519573
Seotud teadaanded:Menetlus 2-18-16400
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1444739)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1461397)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1478909)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1479533)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1484386)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1493436)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1506974)