Martin Napa vara

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 165 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Kristo Teder
 
Alghind:750.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.07.2019 12:00
 
Ametlik Teadaanne

Martin Napa (isikukood 36612200211) pankrotihaldur Kristo Teder avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Harju Maakohus on Martin Napa (ik 36612200211) pankrotihalduri poolt Martin Napa abikaasa Mai-Liis Napa vastu esitatud ühisvara jagamise hagiavalduse rahuldanud 03.06.2016 tagaselja otsusega. Nimetatud kohtuotsusest on käesolevaks hetkeks rahuldamata resolutsiooni punktis 2.3. toodu.
Vastavalt punktile 2.3. Ühisvara hulka kuuluv paat registrimärgiga ASB-0949, relvad vintraudne püstol Clock-21, nr CHS496 ja vintraudne revolver Taurus-85, nr ND92893 müüa avalikul enampakkumisel ning tulem jagada võrdselt Martin Napa ja Mai-Liis Napa vahel.
Käesoleval juhul võõrandatakse Martin Napa võimalikud õigused resolutsiooni punktist 2.3. lähtuvalt, so teoreetiline osa pärast vara jagamist kui see on avalikul enampakkumisel võõrandatud või õigus sõlmida teise poolega kokkulepe vara jagamise osas.

Alghind: 750 euro(t).

Omanik: Martin Napa (isikukood 36612200211)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47270 ning tasuda tagatisraha 75 eurot Martin Napa arveldusarvele nr EE462200221006441963 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.07.2019 11:00 oksjonil ID47270 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.07.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2019 kell 17:30 ja lõpeb 22.07.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.07.2019 kell 12:00 ja lõpeb 30.07.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kohtuotsusega tutvumine toimub kokkuleppel halduriga. Varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid ei hüvitata.
Menetluse nr: 2-14-59944
pankrotihaldur Kristo Teder
Tatari 25, 10116 Tallinn
Telefon: 6640620
E-post: kristo@mmab.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristo Teder
Telefon: 6640600
E-post: kristo.teder@mmab.ee
Teadaande number 1495255
Seotud teadaanded: Menetlus 2-14-59944
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1472393)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1485685)