Mootorpaat Progress 2M

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 454 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Andrus Õnnik
 
Alghind:450.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.01.2021 12:00
 
Ametlik Teadaanne

Vladimir Tsjubik (isikukood 38101254737) pankrotihaldur Andrus Õnnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Mootorpaat Progress 2M, kategooria C, registreerimisnumber AMA-446, ehitusaasta: 1987, HIN-CIN kood: 871730, kere põhimaterjal: alumiinium, pikkus 4,65m, laius 1,7m, süvis 0,2m, kandevõime 475kg, lubatud mootori võimsus 22kW.

Omanik: Vladimir Tsjubik (38101254737)
Paat restaureeritud, heas korras, asub Pärnus.
Alghind: 450,00 eurot (ei sisalda, ega lisandu käibemaksu)

Enampakkumistele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb
18.01.2021.a kell 12.00.
Enampakkumised algavad (pakkumiste tegemise algusaeg) 18.01.2021.a kell 15.00.
Enampakkumistel tehtavate pakkumiste samm on 40 eurot.
Enampakkumised lõpevad 25.01.2021.a kell 15.00.
Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.
Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.
Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast Vladimir Tsjubik'u arveldusarvele EE621010010346711017 SEB Pank AS-is. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2021.a kell 12.00. Enampakkumisel võimaldatakse osaleda alles peale tagatisraha laekumist. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele makstud tagatisraha tagastatakse.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Omandi ülekandmise ja keelumärgete kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostja. Pankrotihaldur esitab avalduse ostja registrisse omanikuna sissekandmiseks ning keelumärgete kustutamiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmise ja keelumärke kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne avalduse Maanteeametile esitamist.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
Kõik isikud, kellel on õigusi müüdavale varale peavad pankrotihaldurile tegema teatavaks oma õigused ning esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust.


Alghind: 450 euro(t). ei sisalda ega lisandu käibemaksu

Omanik: Vladimir Tsjubik (isikukood 38101254737)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58367 ning tasuda tagatisraha 45 eurot Vladimir Tsjubik arveldusarvele nr EE621010010346711017 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2021 12:00 oksjonil ID58367 osalemise eest. Veesõidukid". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.01.2021 kell 15:00 ja lõpeb 18.01.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.01.2021 kell 15:00 ja lõpeb 25.01.2021 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Sõidukiga tutvumine toimub eelnevalt kokku leppides kas e-posti teel pinker@hot.ee või telefonil 4431313
Menetluse nr: 2-20-1371
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Lai 10, 80010 Pärnu
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande number 1700322
Seotud teadaanded:Menetlus 2-20-1371
Pankroti väljakuulutamise teade (1594351)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1625413)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1666838)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1666846)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1666857)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1666870)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1675356)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1675361)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1675365)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1685211)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1685213)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1685220)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1685225)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1700313)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1700318)