Müüa nõue Harri Kink vastu

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 260 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Karin Antsov
 
Alghind:7 875.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.04.2021 11:00
 
Ametlik Teadaanne

OÜ Sky Auto (pankrotis) (registrikood: 14403233) pankrotihaldur Karin Antsov avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Müüa nõue Harri Kink (pankrotis) vastu, milline on tunnustatud Harri Kink (pankrotis) pankrotimenetluses PankrS § 153 lg 1 p 2 rahuldamisjärgu nõudena summas 33 190,00 eurot.
Vara omandamisega seotud võimalikud kulud jäävad enampakkumise võitja kanda ja enampakkumise võitjal ei ole õigust esitada sellega seoses mistahes nõudeid OÜ Sky Auto (pankrotis) ega pankrotihalduri vastu.

Alghind: 7 875 euro(t).

Omanik: OÜ Sky Auto (pankrotis) (registrikood: 14403233)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60518 .

Enampakkumisele registreerimine algab 12.04.2021 kell 11:00 ja lõpeb 22.04.2021 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.04.2021 kell 12:00 ja lõpeb 29.04.2021 kell 18:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info pankrotihaldurilt karin@kuklase.ee
Menetluse nr: 2-20-3958
pankrotihaldur Karin Antsov
Jüri 26, 65609 Võru
Telefon: 7824348
E-post: kuklase@kuklase.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Karin Antsov
Telefon: 7824348
E-post: kuklase@kuklase.ee
Teadaande number 1742248
Seotud teadaanded:Menetlus 2-20-3958
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1592509)
Pankroti väljakuulutamise teade (1603556)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1660063)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1663547)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1668776)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1677181)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1690072)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1703497)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1703501)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1703524)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1711653)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1711654)
Jaotusettepaneku kinnitamata jätmise teade (1715633)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1721539)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1723225)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1726364)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1729710)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1736169)