Nõudeõigus OÜ Seydam vastu

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 178 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Martin Pärn
 
Alghind:108.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:02.05.2018 10:00
 
Ametlik Teadaanne

Dimitri Volmre (isikukood 37807010246) pankrotihaldur Martin Pärn avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Nõudeõigus OÜ Seydam (registrikood 11051940) vastu summas 186,18 eurot ja PowerCem Union Baltija OÜ (registrikood 11710880) vastu summas 671,68 eurot, kokku summas 857,86 eurot, tulenevalt Pärnu Maakohtu jõustunud kohtumäärustest tsiviilasjades nr 2-17-112615 ja nr 2-17-112616. Nõuded müüakse ühiselt. Võlgnikule PowerCem Union Baltija OÜ kuulub liiklusregistri andmetel haagis Respo registreerimismärgiga 539GO (mudel: 751, kere tüüp: MADEL, ehitus aasta 2007). Dimitri Volmre (pankrotis) pankrotihalduri poolt algatatud täitemenetlustes laekumisi toimunud ei ole.


Alghind: 108 euro(t).

Omanik: Dimitri Volmre (isikukood 37807010246)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=38617 ning tasuda tagatisraha 10 eurot Dimitri Volmre arveldusarvele nr EE452200001104771959 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.05.2018 10:00 oksjonil ID38617 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.05.2018 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.04.2018 kell 10:00 ja lõpeb 02.05.2018 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.05.2018 kell 11:00 ja lõpeb 09.05.2018 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks võtta ühendust pankrotihaldur Martin Pärnaga telefonil 601 2900 või e-posti aadressil martin@in.ee.
pankrotihaldur Martin Pärn
Juhkentali 52, 10132 Tallinn
Telefon: 6012900
E-post: martin@in.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Martin Pärn
Telefon: 6012900
E-post: martin@in.ee
Teadaande number 1282941