Nõue Jaak Kalm vastu summas 92317,73 eurot

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 250 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Olev Kuklase
 
Alghind:2 875.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2018 10:00
 
Ametlik Teadaanne
AS Puiduäri (pankrotis) (registrikood: 10610018pankrotihaldur Olev Kuklase avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnashttps://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Müüa nõue Jaak Kalm (isikukood 34102082727) vastu summas 92317,73 eurot. Nõude aluseks on Tartu Maakohtu 18.03.2016 kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-14-22089 ja Tartu Ringkonnakohtu 16.12.2016 kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-14-22089.

Alghind: 2 875 euro(t). 

Omanik: AS Puiduäri (pankrotis) (registrikood: 10610018) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on:https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=42098 ning tasuda tagatisraha 200 eurot AS Puiduäri (pankrotis) arveldusarvele nr EE692200221013939552 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2018 10:00 oksjonil ID42098 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2018 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.10.2018 kell 16:00 ja lõpeb 29.10.2018 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2018 kell 10:00 ja lõpeb 02.11.2018 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info haldurilt e-posti teel kuklase@kuklase.ee või telefonil 5648 4843

pankrotihaldur Olev Kuklase
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
Telefon: 56600277
E-post: kuklase@kuklase.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Olev Kuklase
Telefon: 56600277
E-post: kuklase@kuklase.ee
Teadaande number 1369736