Nõue Marek Leenurme vastu

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 621 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Peeter Sepper
 
Alghind:1 250.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.02.2018 10:00
 
Ametlik Teadaanne

Marek Leenurm (isikukood 37703060301) pankrotihaldur Peeter Sepper avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Harju Maakohtu 10.02.2017.a. kohtuotsusel tsiviilasjas nr. 2-13-61827 rajanev nõue Marek Leenurme, isikukood 37703060301, elukoht Rapla, vastu summas 73 794,72 eurot, millele lisanduvad viivised alates 01.01.2014.a. kuni täitmiseni võlaõigusseaduse § 113 lg 1 teises lauses sätestatu ulatuses.

Alghind: 1 250 euro(t).

Omanik: Ahto Kalamees (isikukood 37109190318)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37226 ning tasuda tagatisraha 50 eurot OÜ Kelvingi Õigusbüroo arveldusarvele nr (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.02.2018 10:00 oksjonil ID37226 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.02.2018 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.02.2018 kell 10:00 ja lõpeb 19.02.2018 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.02.2018 kell 10:00 ja lõpeb 26.02.2018 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
peeter.sepper@haldur.eu
pankrotihaldur Peeter Sepper
Kotzebue 9/11, 10402 Tallinn
Telefon: 6270444
E-post: Peeter.Sepper@haldur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Peeter Sepper
Telefon: 6270444
E-post: Peeter.Sepper@haldur.eu
Teadaande number 1253487