Nõue Sivart Saarmann vastu summas 33 570,66 eurot

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 192 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Indrek Lepsoo
 
Alghind:250.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:25.11.2019 10:00
 
Ametlik Teadaanne

Uvedene Graficke OÜ (pankrotis) (registrikood: 11370254) pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Nõue Sivart Saarmann vastu summas 33 570,66 eurot. Nõude aluseks on Tartu Maakohtu 19.04.2010.a. otsus kriminaalasjas nr. 1-10-2185 ja nõude sissenõudmiseks on algatatud täitemenetlus täiteasjas nr. 007/2011/83556.

Alghind: 250 euro(t).

Omanik: Uvedene Graficke OÜ (pankrotis) (registrikood: 11370254)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49653 ning tasuda tagatisraha 25 eurot OÜ INC Partner arveldusarvele nr EE662200221024695063 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.11.2019 10:00 oksjonil ID49653 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.11.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 25.11.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.11.2019 kell 16:00 ja lõpeb 02.12.2019 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info vara kohta e-post: indrek@pankrotihaldur.ee.
Menetluse nr: 2-19-4965
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Helen Friedemann
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1543702
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-4965
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1452516)
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade (1473338)
Pankroti väljakuulutamise teade (1479984)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512190)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1512193)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1512450)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1516702)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1517869)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1523340)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1529788)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1537238)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1539752)