Noya Restoran OÜ (pankrotis) põhivara ja muu vallasvara, sh kogu köögitehnika, restorani mööbel, köögi- ja baarimööbel jt

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 195 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Indrek Lepsoo
 
Alghind:250 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:27.12.2019 10:00
 
Lisainfo & Finantseerimine
Noya Restoran OÜ (pankrotis) põhivara ja muu vallasvara, sh kogu köögitehnika, restorani mööbel, köögi- ja baarimööbel, köögi väikevarustus, veiniladu, baariladu, toiduladu, klaasid/baarivarustus, veiniklaasid, taldrikud, gaasisoojendid, õuetoolid, soojustusega lauad, lounge toolid, veiniriiulid, tehnikaseadmed, kõlarid, valgustid jne.
Ametlik Teadaanne

Noya Restoran OÜ (registrikood: 14485159) pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Noya Restoran OÜ (pankrotis) üüripinnale jäänud põhivara ja muu vallasvara, sh kogu köögitehnika, restorani mööbel, köögi- ja baarimööbel, köögi väikevarustus, veiniladu, baariladu, toiduladu, klaasid/baarivarustus, veiniklaasid, taldrikud, gaasisoojendid, õuetoolid, soojustusega lauad, lounge toolid, veiniriiulid, tehnikaseadmed, kõlarid, valgustid jne.

Müüdava tervikvara hulka kuulub üksnes Noya Restoran OÜ (pankrotis) kuuluv vallasvara. Müüdava vara hulka ei kuulu üürileandja valduses ja võlgnikule mittekuuluv kolmandate isikute vara. Kogu võlgnikule kuuluv müüdav vara asub üürileandja valduses ja on koormatud üürileandja pandiõigusega.

Vara müüakse sellises seisundis nagu see müügi hetkel on (as is). Ostja arvestab asjaoluga, et tegemist ei ole uue, vaid ca 1 aasta kasutusel olnud varaga. Pankrotihaldur ei anna müüdava vara osas mistahes muid kinnitusi. Vara müüakse tingimusega, et ostjal ei ole õigus esitada mistahes pretensioone ega nõudeid tulenevalt vara seisundist ja võimalikest varjatud või varjamata puudustest. Vara seisundi ning võimalike puudustega seotud riski kannab tervikuna ostja.

Müüdava tervikvara nimekirjaga tutvumiseks palun võtta ühendust pankrotihalduriga.

Alghind: 250 000 euro(t). Lisandub käibemaks.

Omanik: Noya Restoran OÜ (registrikood: 14485159)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50262 ning tasuda tagatisraha 25 000 eurot Noya Restoran OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE162200221069296951 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.12.2019 10:00 oksjonil ID50262 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.12.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.12.2019 kell 10:00 ja lõpeb 27.12.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.12.2019 kell 16:00 ja lõpeb 10.01.2020 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info ja varaga tutvumine kokkuleppel halduriga e-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Menetluse nr: 2-19-11706
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Helen Friedemann
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1556326
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-11706
Pankroti väljakuulutamise teade (1521714)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1536340)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1545183)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1549955)
Arhiivis
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1510348)