Noya Restoran OÜ vara

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 73 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Indrek Lepsoo
 
Alghind:1 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.07.2020 10:00
 
Ametlik Teadaanne

Noya Restoran OÜ (registrikood: 14485159) pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Nõue summas 22 822,96 eurot Triin Solland ja Njal Gaute Solland vastu.

Alghind: 1 000 euro(t).

Omanik: Noya Restoran OÜ (registrikood: 14485159)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54178 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Noya Restoran OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE162200221069296951 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.07.2020 10:00 oksjonil ID54178 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.07.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.07.2020 kell 10:00 ja lõpeb 15.07.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.07.2020 kell 16:00 ja lõpeb 22.07.2020 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info vara kohta haldurilt, e-post: indrek@pankrotihaldur.ee.
Menetluse nr: 2-19-11706
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Helen Friedemann
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1625182
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-11706
Pankroti väljakuulutamise teade (1521714)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1536340)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1545183)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1549955)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1556326)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1563896)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1571585)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1572125)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585445)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1597944)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1602414)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1617912)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1620877)
Arhiivis
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1510348)