Osaühing Nees

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 34 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Kersti Seisler
 
Alghind:300.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:03.04.2020 09:00
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kersti Seisler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
VALGMA RAIMOND (37009170258) nimele registreeritud osa, nimiväärtusega 1250 EUR, ettevõttes Osaühing Nees, registrikood 14519846.. Äriühingu juriidiline aadress Lootuse pst 9-2, Nõmme linnaosa, Tallinn. Osa moodustab 50% äriühingu osakapitalist. Kehtiv käibemaksukohustuslase number puudub. Maksu-ja Tolliameti andmetel ettevõte 20.03.2020 seisuga maksuvõlga ei oma. Ettevõtte muud varad ja kohustused ei ole menetlevale kohtutäiturile teada.

Alghind: 300 euro(t).

Omanik: Raimond Valgma (isikukood 37009170258)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52137 ning tasuda tagatisraha 30 eurot Kersti Seisler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010010124176010 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 3.04.2020 09:00 oksjonil ID52137 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 03.04.2020 kell 09:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.03.2020 kell 17:00 ja lõpeb 03.04.2020 kell 09:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.04.2020 kell 10:00 ja lõpeb 10.04.2020 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille alghind ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. Selleks edastada avaldus enampakkumisel osalemiseks eelviidatud andmetega (sh isikut tõendava dokumendi koopia) ja viide müüdavale varale, kohtutäituri büroole e-posti aadressil kersti.seisler@taitur.just.ee


Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub 30.03.2020 a kl 11:00, aadressil Tartu mnt 16b, Tallinn. Tutvuda soovijatel teatada päev enne kohtutäiturile tel 52 96558.
Menetluse nr: 011/2011/449
Kohtutäitur Kersti Seisler
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kersti.seisler@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Kersti Seisler
Telefon: 6836390
E-post: kersti.seisler@taitur.just.ee
Teadaande number 1592073