Osaühing Nelandre (14170310) osa (100%)

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 10 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Rocki Albert
 
Alghind:2 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.02.2020 17:00
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel oksjonikeskkonnas haamer.net aadressil http://www.haamer.net vara:
Nele Niglas'ele kuuluv Osaühing Nelandre (14170310) osa (100%)
nimiväärtusega 2500 eurot, aadress: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald,
Pürksi küla / Birkas, Pürksi keskus 27-4, 91201.
Kehtiv käibemaksukohustuslase number puudub.
Ettevõtjal Osaühing Nelandre (14170310) seisuga 24.01.2020 maksuvõlg puudub.
Keelumärked/ vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud
kohtutäitur Rocki Albert'i poolt. Registrisse on seatud võlgniku nimel
registreeritud varale (Osaühing Nelandre (14170310) osa nimiväärtusega
2500.00 EUR) käsutamise keelumärge täitemenetluse raames.
Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.

Vara puudused ei ole kohtutäiturile teada.

Alghind: 2500.00 euro(t).

Omanik: NELE NIGLAS (isikukood 47611014715)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas
haamer.net aadressil http://www.haamer.net/. Tagatisraha 10% alghinnast
peab olema laekunud kohtutäitur Rocki Albert'i ametialasele
arvelduskontole IBAN: EE631010010320236013 SEB Panka hiljemalt
18.02.2020 kell 17.00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Tagatisraha
loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Alles peale tagatisraha
laekumist võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda.
Tagatisraha ei pea maksma ainult riik ja kohaliku omavalitsuse üksus
ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab
nõutava tagatisraha. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna
sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see
enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.01.2020 kell 14.00 ja lõpeb 18.02.2020 kell 17.00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui
registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise
tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel
pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.01.2020 kell 14.00 ja lõpeb 19.02.2020 kell 11.00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100.00 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise
lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil.
Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik
tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb
tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma
õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel
teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel,
kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel
sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva
enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kohtutäituri büroo kontakt Leana Land telefon 44299972 või 4424031, e-post: info@albert.ee või leana.land@albert.ee.
Menetluse nr: 176/2018/1467
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: info@albert.ee
Teadaande number 1572476
Seotud teadaanded:Menetlus 176/2018/1467
Vara arestimise teade (1548786)