OÜ Baltros GEM Grupp

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 80 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Hillar Villers
 
Alghind:3 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:14.08.2019 11:00
 
Ametlik Teadaanne

OÜ Narva GEM (pankrotis) (registrikood: 10293865) pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
OÜ Baltros GEM Grupp (RK 10493943, asukoht Lennujaama tee 7, Lasnamäe linnaosa, Tallinn 11101, osakapital 22 372 eur) osa nimiväärtusega 3 196,00 eurot, mis moodustab ca 14,28 % osakapitalist.

Alghind: 3 000 euro(t).

Omanik: OÜ Narva GEM (pankrotis) (registrikood: 10293865)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47619 ning tasuda tagatisraha 300 eurot OÜ Narva GEM (pankrotis) arveldusarvele nr EE062200001120000497 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 14.08.2019 11:00 oksjonil ID47619 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 14.08.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 14.08.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 23.08.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Halduril puudub ülevaade osaühingu majandustegevusest, samuti puuduvad halduril
andmed äriühingu varade ja kohustuste kohta. Täiendav informatsioon e-posti
aadressil hillar.villers@jewelex.ee.
Menetluse nr: 2-19-4913
pankrotihaldur Hillar Villers
Sompa 3, 41533 Jõhvi
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1502528
Seotud teadaanded: Menetlus 2-19-4913
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1446528)
Pankroti väljakuulutamise teade (1465019)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1491743)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494852)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494878)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494938)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1502735)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1502743)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1502752)