OÜ Markan Grupp

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 96 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Sirje Tael
 
Alghind:80.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.07.2020 10:00
 
Ametlik Teadaanne

Marika Laipalu (isikukood 48904302710) pankrotihaldur Sirje Tael avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
OÜ Markan Grupp (registrikood 14057742) 1254 eurone osa 2508 euroses osakapitalis. Viimane majandusaastaaruanne esitatud 2016a.

Alghind: 80 euro(t).

Omanik: Marika Laipalu (isikukood 48904302710)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53734 .

Enampakkumisele registreerimine algab 12.06.2020 kell 10:00 ja lõpeb 15.07.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.07.2020 kell 10:00 ja lõpeb 23.07.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 8 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust pankrotihalduri bürooga 56503342, sirje@stael.ee
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole aadressl: Tartu mnt 16, 10117 Tallinn (IV korrus), e-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773
Menetluse nr: 2-19-5545
pankrotihaldur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7407611
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
Telefon: 7401551
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1617813
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-5545
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1453900)
Pankroti väljakuulutamise teade (1469198)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1512437)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1512439)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1560080)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1564435)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1597536)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1603593)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1609510)