OÜ Narva GEM-kontoritehnika

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 280 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Hillar Villers
 
Alghind:50.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:17.12.2019 11:00
 
Ametlik Teadaanne

OÜ Narva GEM (pankrotis) (registrikood: 10293865) pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kontoritehnika ( 2 arvutit, monitor, printer, skanner) müük tervikvarana. Lisatud on fotod. Tegemist on kasutatud seadmetega. Enampakkumise võitja ei saa ostuhinda tasaarvestada oma nõuetega OÜ Narva GEM (pankrotis) vastu. Vara müüakse üleandmise hetke seisukorras (as is) ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara koosseisu kuuluvate seadmete puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud. Halduril puuduvad dokumendid vara päritolu osas ning ka spetsifikatsioonid.

Alghind: 50 euro(t). hinnale lisandub käibemaks

Omanik: OÜ Narva GEM (pankrotis) (registrikood: 10293865)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50156 ning tasuda tagatisraha 5 eurot OÜ Narva GEM (pankrotis) arveldusarvele nr EE062200001120000497 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.12.2019 11:00 oksjonil ID50156 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.12.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.12.2019 kell 11:00 ja lõpeb 17.12.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.12.2019 kell 11:00 ja lõpeb 30.12.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub vara asukohas Jõhvis (täpsem info haldurilt). Pankrotivara osta soovivale isikule ei hüvitata varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid. Tutvuda soovijatel kooskõlastada aeg eelnevalt halduriga: hillar.villers@jewelex.ee
Menetluse nr: 2-19-4913
pankrotihaldur Hillar Villers
Keskväljak 4, Jõhvi 41594
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1553644
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-4913
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1446528)
Pankroti väljakuulutamise teade (1465019)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1491743)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494852)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494878)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1494938)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1502528)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1502735)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1502743)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1502752)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1503181)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1511990)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1511992)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1511994)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1511996)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1513401)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1522178)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1522189)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1522196)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1522201)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1533937)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1533941)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1533952)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1533956)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1544520)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1544528)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1544529)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1544532)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1553639)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1553641)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1553649)