OÜ Silver Sky Group

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 241 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Toomas Saarma
 
Alghind:11 520.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:11.12.2020 16:00
 
Ametlik Teadaanne

Oliver Tiidus (isikukood 38102100016) pankrotihaldur Toomas Saarma avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb Oliver Tiidus (isikukood 3810210016), pankrotivara hulka kuuluva OÜ Silver Sky Group (registrikood 12718978), osa nimiväärtusega 2 500 eurot.

MÄRKUSED:
1.Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast.
2.Kõik kulud jäävad enampakkumise võitja kanda ja enampakkumise võitjal ei ole õigust esitada sellega seoses mistahes nõudeid Oliver Tiiduse ega pankrotihalduri vastu.
3. Äriühingu raamatupidamise dokumente pankrotihalduri valduses ei ole.
4. Enampakkumise objektiks olev vara müüakse sellises seisukorras (sh õiguslikus ja füüsilises seisukorras), nagu see enampakkumise hetkel on, ning vara omandaja ei saa seoses enampakkumise objektiks oleva vara seisukorraga pankrotihaldurile mingisuguseid nõudeid ega pretensioone esitada. Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast.


Alghind: 11 520 euro(t).

Omanik: Oliver Tiidus (isikukood 38102100016)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=57758 ning tasuda tagatisraha 1 152 eurot Oliver Tiidus arveldusarvele nr EE862200001101642874 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.12.2020 16:00 oksjonil ID57758 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.12.2020 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.12.2020 kell 15:00 ja lõpeb 11.12.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.12.2020 kell 17:00 ja lõpeb 21.12.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 152 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga on võimalik tutvuda vaid eelnevalt e-posti haldur@haldur.eu teel kokkulepitud ajal alates kuulutuse ilmumisest kuni enampakkumise alguseni. Enampakkumise tingimused ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 2-16-7395
pankrotihaldur Toomas Saarma
Kotzebue 9, 10412 Tallinn
Telefon: 6270444
E-post: haldur@haldur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Toomas Saarma
Telefon: 6270444
E-post: haldur@haldur.eu
Teadaande number 1687527
Seotud teadaanded:Menetlus 2-16-7395
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1430738)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1446929)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1447458)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1519621)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1550901)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1561251)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1583112)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1592112)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1595278)
Võlausaldajate üldkoosoleku teade (1606793)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1611619)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1626075)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1636261)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1646591)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1656871)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1666257)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1679057)