OÜ Viru Äriteenindus

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 164 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Hillar Villers
 
Alghind:1 700.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:01.11.2019 11:00
 
Ametlik Teadaanne

Avo Viiol (isikukood 35808052726) pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
OÜ Viru Äriteenindus (RK 10724130) osa. Osakapitali suurus 40 000 EEK. Võlgnikule kuulub üks osa suurusega 40 000 EEK ehk 100% osakapitalist.

Alghind: 1 700 euro(t).

Omanik: Avo Viiol (isikukood 35808052726)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49195 ning tasuda tagatisraha 170 eurot Avo Viiol arveldusarvele nr EE731010011736701225 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.11.2019 11:00 oksjonil ID49195 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.11.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.11.2019 kell 11:00 ja lõpeb 13.11.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Halduril puudub detailne ülevaade osaühingu majandustegevusest, samuti puuduvad
halduril andmed äriühingu varade ja kohustuste kohta. Täiendav informatsioon e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee.
Menetluse nr: 2-19-3640
pankrotihaldur Hillar Villers
Keskväljak 4, Jõhvi 41594
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1531746
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-3640
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1452157)
Pankroti väljakuulutamise teade (1474335)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1491868)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1491872)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1502525)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1511987)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1513387)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1521438)