pahtlipritsi Spraytec SPR-6SM

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 59 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Kaja Lilloja
 
Alghind:1 900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:27.05.2020 11:00
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kaja Lilloja avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Enampakkumise kuulutus avaldatakse täitemenetluse seadustiku § 84 alusel.
Tallinna kohtutäitur Kaja Lilloja müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee Jaan Kotka, isikukood 37306235226, kuuluva pahtlipritsi Spraytec SPR-6SM. Alghind 1900 EUR.
Andmed vara kohta:
Pahtliprits Spraytec SPR6SM, mis on mõeldud pahtli ja kergkrohvi pihustamiseks. Seadmel puudub kotitühjendaja.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee algusega 27.05.2020. a kell 12:00.
Tagatisraha tasumise kohustus:
Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha summas 190 €. Tagatisraha peab olema laekunud kohtutäituri arveldusarvele EE501010011622478222 SEB Pangas hiljemalt 20.04.2020. a kell 11.00. Ülekandega tasumisel palun märkige selgitusse "Tagatisraha pahtliprits 20.04.2020 12:00 oksjonil osalemise eest.? Alles pärast tagatisraha laekumist kohtutäituri kontole võimaldatakse isikul osaleda enampakkumisel. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha.
Enampakkumisele registreerimine:
Enampakkumisele registreerimine toimub Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee enne enampakkumise algust.
Enampakkumisele registreerimine on avatud alates 15.05.2020. a kell 12.00.
Registreerimine lõpeb 27.05.2020.a kell 11.00.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 27.05.2020. a kell 12.00.
Enampakkumine lõpeb 04.06.2020. a kell 12.00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit.
Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 eurot.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad (nõusolekud, volikirjad jms) vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Ostuhinna tasumine:
Enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval, kui ostuhind jääb alla 12 700 euro. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval.

Laenuga ostmine:
Kui ostja soovib osta asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.
Kolmandate isikute õigused:
Isikud, kes omavad põhistatud õigusi müüdavale asjale, peavad esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust, kui nendest ei ole veel kohtutäiturile teatatud. Isikutele, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, on ettepanek saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.
Varaga tutvumine
Müüdava varaga on võimalik tutvuda kokkuleppel kohtutäituriga.
Lisainfo: Piret Altosaar, telefon 6811 488 (E-R kell 12.00-16.00), e-mail Piret.altosaar@taituriabi.just.ee


Alghind: 1 900 euro(t).

Omanik: Jaan Kotka (isikukood 37306235226)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53140 ning tasuda tagatisraha 190 eurot Kaja Lilloja, kohtutäitur arveldusarvele nr EE501010011622478222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.05.2020 11:00 oksjonil ID53140 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.05.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.05.2020 kell 12:00 ja lõpeb 27.05.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.05.2020 kell 12:00 ja lõpeb 04.06.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga on võimalik tutvuda kokkuleppel kohtutäituriga.
Lisainfo: Piret Altosaar, telefon 6811 488 (E-R kell 12.00-16.00), e-mail Piret.altosaar@taituriabi.just.ee
Menetluse nr: 195/2015/2138
Kohtutäitur Kaja Lilloja
Tartu mnt 83, Tallinn 10115
Telefon: 6811488
E-post: Kaja.Lilloja@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri abi Piret Altosaar
Telefon: 6811488
E-post: piret.altosaar@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1607436
Seotud teadaanded:Menetlus 195/2015/2138
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1596361)