Raamatuvägi OÜ

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 13 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Indrek Naur
 
Alghind:900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.01.2021 12:00
 
Ametlik Teadaanne

Riho Viira (isikukood 37001100268) pärandvara pankrotihaldur Indrek Naur avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Riho Viira pärandvara pankrotihaldur müüb Raamatuvägi OÜ 2500-eurost osa.

Alghind: 900 euro(t).

Omanik: Riho Viira (isikukood 37001100268) ; surnud 12.08.2019

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58475 ning tasuda tagatisraha 90 eurot Riho Viira arveldusarvele nr EE747700771000138706 (AS LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.01.2021 14:00 oksjonil ID58475 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.01.2021 kell 14:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.01.2021 kell 14:00 ja lõpeb 19.01.2021 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.01.2021 kell 14:00 ja lõpeb 26.01.2021 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 90 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Info pankrotihaldurilt telefonil 6012900.
Menetluse nr: 2-20-7038
pankrotihaldur Indrek Naur
Juhkentali 52, 10132 Tallinn
Telefon: 6012900
E-post: indrek@in.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Indrek Naur
Telefon: 6012900
E-post: indrek@in.ee
Teadaande number 1702679
Seotud teadaanded:Menetlus 2-20-7038
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1608598)
Pankroti väljakuulutamise teade (1615421)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1663700)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1670863)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1678621)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1702682)