Recrur Services OÜ

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 150 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Indrek Lepsoo
 
Alghind:30 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.01.2021 12:00
 
Ametlik Teadaanne

Ignite OÜ (pankrotis) (registrikood: 11926485) pankrotihaldur Indrek Lepsoo avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Recrur Services OÜ põhitegevuseks on värbamistarkvara Recrur (www.recrur.ee) kasutuse/litsentside müük ettevõtetele. Lisateenusena pakutakse värbamise alast konsultatsiooni ettevõtete värbamisprotsessi digitaliseerimiseks ja koolitust. Ettevõtte omakapital moodustas 30.09.2020.a. seisuga 210202,47 eurot.

Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast. Kõik kulud jäävad enampakkumise võitja kanda ja enampakkumise võitjal ei ole õigust esitada sellega seoses mistahes nõudeid Ignite OÜ (pankrotis) ega pankrotihalduri vastu. Enampakkumise objektiks olev vara müüakse sellises seisukorras (sh õiguslikus ja füüsilises seisukorras), nagu see enampakkumise hetkel on, ning vara omandaja ei saa seoses enampakkumise objektiks oleva vara seisukorraga pankrotihaldurile mingisuguseid nõudeid ega pretensioone esitada. Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast.

Alghind: 30 000 euro(t). Alghind ei sisalda ja ei lisandu käibemaks.

Omanik: Ignite OÜ (pankrotis) (registrikood: 11926485)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=58346 ning tasuda tagatisraha 3 000 eurot Ignite OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE127700771005332329 (LHV Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2021 12:00 oksjonil ID58346 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.01.2021 kell 18:00 ja lõpeb 18.01.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.01.2021 kell 16:00 ja lõpeb 25.01.2021 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info pankrotihaldurilt e-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Menetluse nr: 2-19-9494
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Roseni 7, 10111 Tallinn
Telefon: 6645138
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Indrek Lepsoo
Telefon: 5097167
E-post: indrek@pankrotihaldur.ee
Teadaande number 1699881
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-9494
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1644304)
Pankroti väljakuulutamise teade (1661451)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1681006)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1687152)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1693345)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1699145)