Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 87 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Anne Tammer
 
Alghind:38.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:13.08.2020 23:59
 
Ametlik Teadaanne

Reilika Resev (isikukood 47811126017) pärandvara pankrotihaldur Anne Tammer avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Rellu Kellu OÜ (registrikood 12953745) osa nimiväärtusega 2500 eurot (100% osakapitalist). Osaühingu maksuvõlg 51 742,38 eurot. Muud osaühingu varad ja kohustused ei ole teada.

Alghind: 38 euro(t).

Omanik: Reilika Resev (isikukood 47811126017) ; surnud 30.11.2019

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54822 ning tasuda tagatisraha 3 eurot Reilika Resev arveldusarvele nr EE401010302011152004 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 13.08.2020 23:59 oksjonil ID54822 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 13.08.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.08.2020 kell 09:00 ja lõpeb 13.08.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2020 kell 00:00 ja lõpeb 21.08.2020 kell 09:00. Pikeneva lõpu intervall on 15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info tel 50 43 679 või e-posti teel (haldur@tammer-tammer.ee)
Menetluse nr: 2-20-6519
pankrotihaldur Anne Tammer
5043679 46712284215 Kalevi 9, 51010 Tartu
Telefon: 5043679
E-post: anne@tammer-tammer.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Anne Tammer
Telefon: 5043679
E-post: haldur@tammer-tammer.ee
Teadaande number 1637411
Seotud teadaanded:Menetlus 2-20-6519
Pankroti väljakuulutamise teade (1608113)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621276)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621277)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1627983)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1627993)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1631895)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1631899)