TB Holding OÜ-AS Tallinna Karastusjoogid 4 000 000 aktsiat

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 152 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Maie Klemmer
 
Alghind:15 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:27.05.2020 12:00
 
Ametlik Teadaanne

TB Holding OÜ (pankrotis) (registrikood: 14514754) pankrotihaldur Maie Klemmer avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
AS Tallinna Karastusjoogid, reg.kood 10116985 4 000 000 aktsiat

Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: TB Holding OÜ (pankrotis) (registrikood: 14514754)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53061 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot TB Holding OÜ Likvideerimisel arveldusarvele nr EE852200221069628419 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.05.2020 12:00 oksjonil ID53061 osalemise eest. Vallasvara". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.05.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.05.2020 kell 12:00 ja lõpeb 27.05.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.05.2020 kell 14:00 ja lõpeb 03.06.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
mai.klemmer@gmail.com, tel.5113755
Menetluse nr: 2-19-12480
pankrotihaldur Maie Klemmer
Tallinna mnt 12, 79513 Rapla
Telefon: 4858842
E-post: mai.gaius@mail.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Maie Klemmer
Telefon: 4858842
E-post: mai.gaius@mail.ee
Teadaande number 1606271
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-12480
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha teade (1540551)
Pankroti väljakuulutamise teade (1559062)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1582897)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1587628)
Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade (1597466)