Ühe kolmandiku suurune mõtteline osa LEMBIT KALEV pärandvara ühisusest.

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 261 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Enampakkumised
Korraldaja:Kristiina Feinman
 
Alghind:26 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.02.2018 13:00
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Kristiina Feinman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ühe kolmandiku (1/3) suurune mõtteline osa 08.10.2016 surnud LEMBIT KALEV (isikukood 34708050267) pärandvara ühisusest.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu
muuhulgas alljärgnev Pärandaja ja osaliselt tema üleelanud abikaasa
ühisvara hulka kuuluv vara:
1. pärandaja lahusvaras olev ½ suurune mõtteline osa kinnistust nimega Pilliroo (katastritunnused 87001:004:0064, 87001:004:0065, 87001:004:0112, 87001:004:0113), asukohaga Pilliroo, Sandra küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond (registriosa nr 130839);
2. abikaasade ühisvaras olev abielu kestel ostetud kinnistu, asukohaga Veriheina tee 31, Maardu linn (registriosa nr 513302);
3. ½ suurune mõtteline osa korteriomandist, asukohaga Järveotsa tee 37 // 39, Tallinn, mille reaalosaks on korter nr 39-61 (registriosa nr 6817501);
4. abikaasade ühisvaras olev Patendibüroo ROOSILLA Osaühing (registriosa nr 10092606) osa.

Kohtutäiturile teadaolevalt pärandvara inventuuri pärimismenetluse ajal läbi ei viidud. Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta kohtutäituril puuduvad.

Vastavalt pärimisseaduse (PärS) § 130 lg-le 1 kuuluvad pärandvara ühisusse kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis on oma olemuselt seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.
PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 26 500 euro(t).

Omanik: Helerii Kalev (isikukood 48107220269); Ülle Kalev (isikukood 45107230259)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=37229 ning tasuda tagatisraha 2 650 eurot Kristiina Feinman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE531010011752023220 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.02.2018 13:00 oksjonil ID37229 osalemise eest. Varalised õigused". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.02.2018 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 07.02.2018 kell 14:00 ja lõpeb 21.02.2018 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.02.2018 kell 15:00 ja lõpeb 28.02.2018 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Pärandvara ühisuse dokumentidega tutvumine eelneval kokkuleppel kohtutäituri asendajaga. Info tel 6 129 155 või e-mail: kuldar.salumets@taitur.net
Kohtutäitur Kristiina Feinman
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: kristiina.feinman@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri asendaja/abi Kuldar Salumets
Telefon: 6129155
E-post: kuldar.salumets@taitur.net
Teadaande number 1253522